Health Challenge | Reaction Club | Workplace Wellness

בכל יום יקבל כל עובד 3 משימות בריאות באפליקציה (לדוגמא: מדיטציה של כמה דקות, סט מתיחות, עליה במדרגות במקום במעלית, הכנת אוכל לעבודה). סיום משימות, שיתוף תמונות ועידוד של אחרים בארגון להשתתף מזכה בנקודות והתקדמות בדירוג הקבוצתי.  

הצאלנג׳ הדיגיטלי,יכול גם לשלב שיעורים פיזיים במשרד (הרצאות תזונה, יוגה, מדיטציה, כושר) אליהם מוזמנים כל המשתתפים. ניתן לבחור מאמן מוביל שינהל את הפעילות יגבש את הקבוצה ויגיע למשרד במהלך השבוע לעודד השתתפות.

סוגי משימות בצאלנג׳

תזונה
מדיטציה
כושר

איך זה עובד?

האפליקציה מעודדת את העובדים לשתף את ההצלחה עם הקבוצה

המאמן מגיע למשרד להזיז את הצוות 

המיתוג שלכם